yle.fi

Tutkimustuloksia - tällaisia me suomalaiset olemme!

1 MAAILMANSODAN ALKAMISVUOSI VIERAS SUOMALAISILLE
Vain 29% suomalaisista tietää minä vuonna alkoi 1. Maailmansota. Kuudennen aistin teettämä tutkimus paljastaa että varsin hankalia nämä sotavuodet suomalaisille ovat. Joka viides suomalainen sijoittaisi ensimmäisen maailmansodan todellista myöhäisemmäksi, vuosien 1915 ja 1938 väliin.

PEPPI PITKÄTOSSUN APINA TUNNETAAN PAREMMIN KUIN POLIITIKOT
Peräti 63% suomalaisista osaa kertoa että Peppi Pitkätossun apina on nimeltää Herra Tossavainen. Herra Tossavainen on selvästi saanut sijansa suomalaisten sydämissä, sillä nukensängyssä nukkuva marakatti on suomalaisille huomattavasti tutumpi kuin vaikkapa maamme oikeusministeri (37%), kansalliskirjailija (47%), evankeliluterilaisen kirkon päämies (49%) taikka Venäjän presidentti (40%). Kaikkein tutuin Herra Tossavainen oli 35-45-vuotiaille, joista yli 70% tiesi oikean vastauksen.

SUOMALAISISTA LIKI PUOLET VASTAA PUHELIMEENSA KAIKKINA VUOROKAUDENAIKOINA
Kuudennen aistin teettämän tukimuksen mukaan peräti 47% suomalaisista päivystää puhelintaan ympäri vuorokauden. Tutkimus paljastaa myös -ehkä hieman yllättäen- että vanhimmat ikäluokat pitävät kärkkäimmin puhelimen auki vuorokaudenajasta riippumatta. Yli 65-vuotiaista nimittäin 56% vastaa puhelimeen aina. Edes kännyköiden heviuserit, alle 25-vuotiaat , eivät yllä ihan samaan, vaikka heistäkin yli puolet päivystää puhelinta kellon ympäri.

SUOMI EI VIELÄ OLE TASA-ARVOINEN –PAITSI MIESTEN MIELESTÄ
60% suomalaisista on sitä mieltä että maassamme ei vielä ole saavutettu tasa-arvoa. Kuudennen aistin teettämä tutkimus kuitenkin paljastaa että suomalaisista miehistä 51% kokee asuvansa maassa jossa tasa-arvo on saavutettu. Naisista samaa mieltä on ainoastaan 29%.

SUOMALAISET EROTTAISIVAT VALTION JA KIRKON
Suomalaisista 58% on sitä mieltä että uskonto ja valtio tulisi erottaa toisistaan. Mitä nuoremmista ikäluokista on kyse, sitä enemmän ollaan erottamisen kannalla. Alle 35- vuotiaista uskonnon ja valtion erottamaista kannattaa yli 60%.

EUROEDUSTAJAT VIERAITA
Ainoastaan 15% suomalaisista osaa sanoa kuinka monta euroedustajaa maallamme on. Jo viime keväänä Kuudes aisti selvitti että silloin tutuin euroedustajista oli nykyinen ulkoministeri Alexander Stubb.

MEDVEDEV SUOMALAISILLE VIERAS
60% suomalaisista ei osaa nimetä Venäjän nykyistä presidenttiä. Kuudennen aistin teettämän tukimuksen mukaan Putin on edelleen hyvin vahvasti suomalaisten mielissä, sillä peräti 27% suomalaisista on sitä mieltä että Venäjän presidenttinä on –edelleen- Vladimir Putin.

ENEMMISTÖ SUOMALISISTA ON CHATTAILLYT
Kuudennen aistin tutkimus paljastaa että enemmistö, 51% suomalaisista on ainakin kokeillut chattailya. Alle 35-vuotiaista chattailua on harrastanut 79%, ja vielä yli 55-vuotiaistakin 28%. Jopa yli 65-vuotiaista 17% on chattaillut, eli eivät mökin mummotkaan aivan täysin pihalla nykyajan ilmiöistä ole!

IKEA ON SUOMALAISILLE TUTTU
Peräti 67% suomalaisista on joskus käynyt Ikeassa. Kuudennen aistin teettämä tutkimus kertoo että naisten keskuudessa Ikea on suositumpi kuin miesten keskuudessa. Peräti 76% suomalaisista naisista on käynyt Ikeassa, ja Eteleäsuomen läänin alueella asuvista nuorista naisista Ikeassa on käynyt jopa liki 90%.

VAIN NIUKKA ENEMMISTÖ MUISTAA VUODEN 1918
Tämän vuoden runsaasta julkisuudesta huolimatta, vain 52 % suomalaisista muisti Kuudennen aistin teettämässä tutkimuksessa minä vuonna sisällissota käytiin. 10% suomalaisista veikkasi sisällissodan vuodeksi itsenäistymisvuotta 1917. Liki 15% veikkaili erilaisia sotavuosia ensimmäisen ja toisen maailmansodan ajalta.

SUOMALAISET SUHTAUTUVAT EDELLEEN VARAUKSELLISESTI AJATUKSEEN HOMOPARIEN ADOPTIO-OIKEUDESTA
Suomalaisista 54% ei kannata adoptio-oikeutta samaa sukupuolta oleville. Tutkimuksemme paljastaa että naiset suhtautuvat miehiä selkeästi positiivisemmin ajatuksiin kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman vanhemmuudesta, sillä naisista 53% kannattaa adoptio-oikeutta samaa sukupuolta oleville, kun taas miehillä vastaava luku on vain 39%.

ENEMMISTÖ EI HALUA SUOMEEN LISÄÄ ULKOMAALAISTA TYÖVOIMAA
55% suomalaisista on sitä mieltä, että Suomi ei tarvitse lisää ulkomaista työvoimaa. Keski-ikäisiä ja sitä vanhempia suomalaisia kalvaa selvästi huoli siitä kuka heidät vanhainkodissa hoitaa, sillä yli 45-vuotiaista suomalaisista liki puolet on sitä mieltä että ulkomaista työvoimaa tarvitaan maahamme lisää. Nuoremmat ikäluokat suhtautuvat ulkomailta tulevaan työvoimaan varauksellisemmin, ja heistä vain n. 40% on sitä mieltä että ulkomaista työvoimaa tarvitaan lisää.

SUOMALAISTEN MIELESTÄ F1 EI OLE OIKEAA URHEILUA
55% suomalaisista on sitä mieltä että F1 ei ole oikeaa urheilua. Formula on kuitenkin selkeästi miesten laji, sillä miehistä liki 60% pitää formulaa oikeana urheiluna, naisista samaa mieltä on vain n 30%.

ANTIIKIN FILOSOFIT OVAT SUOMALAISILLE TUTTUJA
Peräti 61% suomalaisista osasi nimetä Kuudennen aistin kyselytutkimuksessa yhden antiikin ajan kolmesta suuresta filosofista. Parhaiten antiikin filosofit ovat hallussa nuorilla ikäluokilla, sillä alle 35-vuotiaista suomalaisista peräti 68% osasi nimetä suurista filosofeista ainakin yhden.

SUOMALAISET OVAT RAKASTUNEITA
Peräti 58% suomalaisista ilmoittaa olevansa tällä hetkellä rakastunut. Rakastumisen ihana tunne kulkee tutkimuksemme mukaan meillä suomalaisilla mukana läpi elämän, sillä liki kaikissa ikäluokissa enemmistö ilmoittaa olevansa rakastuneita. Olipa kyse sitten naisista tai miehistä.

KUNTAVAALIT EIVÄT KIINNOSTA NUORISOA
Kuntavaalit eivät selvästikään kiinnosta nuoria, sillä alle 25-vuotiaista vain 41% tiesi mitkä vaalit syksyllä järjestetään.

SUOMALAISET EPÄILEVÄT VIRKAMIEHIÄÄN
Ainoastaan 43% suomalaisista on sitä mieltä että suomalaiset virkamihet ovat lahjomattomia. Kaikkein synkin näkemys virkamiesten lahjomattomuudesta on Lapin lääni asukkailla, siltä heistä jopa 63% on sitä mieltä että suomenkaan virkamiehet eivät suinkaan ole puhtaita pulmusia.

SUOMESTA TULOSSA VIHDOIN VIINIKULTTUURIMAA!
Suomesta on todellakin tulossa viinikulttuurimaa, Sillä naisista jopa 72% valitsee viinin olutta mieluummin. Koko väestöstä viinin valitsee olutta mieluummin 53%.

SUOMALAISET VALMIITA RAKASTUMAAN MYÖS MUIHIN KUIN SUOMALAISIIN
69% suomalaisista ilmoitta että voisi rakastua ulkomaalaiseen. Miehet suhtautuvat naisia huomattavasti avoimemmin mahdollisuuteen rakastua ulkomaalaiseen. Miehistä nimittäin peräti 73% ilmoittaa voivansa rakastua ulkomaalaiseen, kun naisilla vastaava luku on 64%.

KATEUS YHÄ KANSANTAUTI

Kuudennen aistin teettämän tutkimuksen mukaan 58% suomalaisista kertoo kärsivänsä kateudesta. Ja mitä nuorempi, sen kateellisempi. Alle 35-vuotiaista peräti 70% myöntää olevansa kateellisia. Vanhemmiten kateus hellittää, sillä yli 55-vuotiaista enää 44% ilmoittaa kadehtivansa jotakuta tai jotakin.

TUULIPUKUJEN MAA TOTTA

Ovatko suomalaiset todella tuulipukukansaa? Kyllä, sillä Kuudennen aistin teettämän tutkimuksen mukaan peräti 58% kansasta kertoo omistavansa tuulipuvun.

Mitä vanhempi, sen varmemmin tuulipuku kuuluu garderobiin. Ainoa ryhmä, jossa enemmistöllä ei ole tuulipukua, ovat alle 25-vuotiaat. Kuitenkin jopa heistä tuulipuvun omistaa 47%.

SUOMI KANSAINVÄLISTYNYT IHMISSUHDETASOLLA

Kysyttäessä, onko sinulla ainakin yksi ulkomaalainen ystävä, 65% suomalaisista vastaa myöntävästi. TV1:n Kuudennen aistin teettämän tutkimuksen mukaan eniten kansainvälisiä ystävyyksiä ovat keränneet päälle 30-vuotiaat naiset. Heistä 80% kertoo omistavansa ainakin yhden ulkomaalaisen ystävän.

HALAAMINEN TERVEHTIESSÄ NORMI

Kysyttäessä tervehditkö ystäviäsi halaamalla enemmistö suomalaisista vastaa myöntävästi. Kuudennen aistin teettämän tutkimuksen mukaan 55% suomalaisista kertoo kapsahtavansa kaulaan ystävän tavatessaan.

Innokkaimpia halailijoita ovat 45-55-vuotiaat naiset, joista jopa 81% kertoo halaavansa tervehdykseksi. Myöskin miehistä varttuneemmat olivat auliimpia halaamaan – kyse ei siis suinkaan ole teinien tavasta.

SUOMALAISTEN ENEMMISTÖ EI LÄHTISI AVARUUSLENNOLLE

Euroopan avaruusjärjestö ESA värvää tänään astronautteja Helsingissä. Enemmistö suomalaisista ei kuitenkaan avaruuslennolle lähtisi. TV1:n Kuudennen aistin teettämän tutkimuksen mukaan vain 45% suomalaisista vastaa myöntävästi kysymykseen "Jos saisin mahdollisuuden lähteä avaruuslennolle, lähtisin".

Miehet ovat selkeästi naisia innokkaampia ampaisemaan taivaan tuuliin: miehistä peräti 58% matkaisi avaruuteen mahdollisuuden tarjoutuessa. Innokkaimpia lähtijöitä ovat alle 35-vuotiaat miehet, joista 74% jättäisi maankamaran mahdollisuuden auetessa.

RUOTSIN PÄÄMINISTERI TUNTEMATON, AKUN AUTON REKISTERITUNNUS TUTTU

TV1:n Kuudennen aistin teettämän tutkimuksen mukaan vain 10% suomalaisista tietää, kuka on Ruotsin pääministeri.

Nykyisen pääministerin Fredrick Reinfeldtin edeltäjää Göran Perssonia epäili naapurin pääministeriksi 15% suomalaisista. Ylivoimainen enemmistö, kaksi kolmasosaa, vastasi kysymykseen ”ei aavistustakaan”.

Sen sijaan Akun Ankan auton rekisteritunnus on suomalaisille läheinen tieto, sillä peräti 57% suomalaisista muistaa Akun auton rekisterinumeron. Numero 313 oli miehille vielä tutumpi kuin naisille - peräti 79,1 prosenttia miehistä tietää kyseisen numeron.

MARJASTUS JA SIENESTYS LASKUSSA

TV1:n Kuudennen aistin teettämän tutkimuksen mukaan enää 40% suomalaisista kerää marjoja tai sieniä talven varalle.

Alle 35-vuotiaista alle kolmannes marjastaa tai sienestää. Yli 55-vuotiaista marjastusta tai sienestystä harrastaa edelleen yli puolet.

TURKISTARHAUKSEN KANNATUS LASKUSSA

TV1:n Kuudennen aistin teettämän tutkimuksen mukaan enää 52% suomalaisista hyväksyy turkistarhauksen. Naisista enemmistö - 56% - ei hyväksy turkistarhausta, kun taas miehistä 60% on turkistarhauksen kannattajia. Alueellisesti Etelä-Suomi on ainoa lääni, jossa alle puolet hyväksyy turkistarhauksen.

PUOLET KANSASTA TIETÄÄ EDUSKUNNAN PUHEMIEHEN

TV1:n Kuudennen aistin teettämän tutkimuksen mukaan 52% suomalaisista tietää, kuka on eduskunnan puhemies.

Entisiä puhemiehiä ehdotettiin viranhaltijoiksi usein. Yleisin väärä vastaus oli Paavo Lipponen, jota veikkasi reilu kymmenes suomalaisista. Riitta Uosukaista puhemieheksi ehdotti edelleen reilu 4% suomalaisista.

HEDELMÄPELIN SUOSIO HUUMAA

TV1:n Kuudennen aistin teettämän tutkimuksen mukaan peräti 44% kansasta on pelannut hedelmäpeliä viimeisen kuukauden aikana.

Innokkaimmat hedelmäpelien pelaajat löytyvät Länsi-Suomesta. Siellä liki puolet on pelannut hedelmäpeliä kuukauden aikana.

SUOMALAISTEN HAAVEET MUUTTUMASSA

TV1:n Kuudennen aistin teettämän tutkimuksen mukaan enää 39% suomalaisista sanoo haaveilevansa punaisesta tuvasta ja perunamaasta. Kysyttäessä haaveileeko vastaaja tästä perinteisestä haaveesta peräti 61% vastaa kieltävästi.

Ainoastaan Lapissa punatupaa ja perunamaata toivovien määrä nousee 50%:n.

EUROEDUSTAJAT HUKASSA

Alle puolet suomalaisista –vain 44%- osaa nimetä edes yhden euroedustajan. Euroedustajista tunnetuin oli Alexander Stubb (kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa, jolloin Stubb oli vielä europarlamentaarikko), jonka osasi nimetä 9% kansalaisista. Seuraavaksi tunetuimmat olivat Piia-Noora Kauppi,Ville Itälä, Anneli Jäätteenmäki ja Lasse Lehtinen tasaisena rintamana.

YLI PUOLET SUOMALAISISTA HALUAISI ASUA LÄMPIMÄMMÄSSÄ MAASSA

Kasvihuoneilmiön aiheuttama lämpeneminen ei suomalaisia ilmeisesti paljon huoleta, päinvastoin, jos on uskominen kuudennen aistin teettämään tutkimukseen. Peräti 57% suomalaisista haluaisi asua lämpimämmässä maassa. Innokkaimpia lämpimään haikailijoita ovat alle 35-vuotiaat, joista valtaosa haluaisi lämpimämmän asuinpaikan. Talvikansa haluaa siis mitä ilmeisimmin lopullisesti eroon palttoista ja koko vuoden mittaisen kesän.

73% ANTAA MIELUUMMIN KUIN SAA

Onko lahjoja mukavampi antaa kuin saada? Peräti 73% suomalaisista on sitä mieltä että lahjojen antaminen on huomattavasti saamista mukavampaa. Erityisesti naiset mieluummin antavat kuin vastaanottavat lahjoja, sillä naisista peräti neljä viidesosaa on mieluummin antavana kuin saavana osapuolena.

Mikäs ministeri se nyt olikaan?
Kuudes aisti kysyi suomalaisilta mitä ministerin salkkua kantaa Jyrki Katainen ja ”ei aavistustakaan” oli tämän kysymyksen kohdalla yleisin vastaus. Yleisin väärä veikkaus oli sisäasiainministeri ja seuraavaksi ulkoministeri.

Joka neljäs suomalainen ei tiedä biologian perusasioita.
Kuudennen aistin teettämä tutkimus paljasti karun tosiseikan: peräti joka viides suomalainen väittää että hämähäkillä on kuusi jalkaa! Ja kaikkiaan joka neljäs suomalainen vastaa kysymykseen: “kuinka monta jalkaa on hämähäkillä” jotain muuta kuin oikean lukumäärän kahdeksan.

Vain 31% suomalaisista osaa kertoa millä sanoilla alkaa Porilaisten marssi.
“Poijat, kansan urhokkaan...” ei siis ole kansalle tuttu, vaikka se epäilemättä eniten soitettu marssilaulumme ja tuttu mm. valtiollisista seremonioista ja joulurauhan julistuksesta onkin. Joku vaikutus armeijan marssilaulannalla kuitenkin ilmeisesti on, sillä miehille Porilaisten marssi oli selkeästi naisia tutumpi.

62% suomalaisista on antanut rahaa kerjäläisille.
Mitä vanhempi, sitä armollisempi, eli yli 55-vuotiaista liki 70% on antanut rahaa kerjäläisille. Nuoremmat eivät ole niin innokkaita roposiaan lahjoittamaan, sillä alle 35-vuotiaista vain hieman yli puolet on avustanut kerjäläisiä.

PERÄTI 62% SUOMALAISISTA ON OLLUT HUMALASSA VIIMEISEN KUUKAUDEN AIKANA.

Kuudennen aistin teettämä tutkimus paljastaa humaltumiskäyttäytymisestä lukuisia mielenkiintoisia asioita. Ketään ei varmaan yllätä se, että miehistä huomattavasti suurempi osa on ollut juovuksissa viimeisen kuukauden aikana kuin naisista. Mutta pohjoisen miehet eivät suinkaan kallista pulloa etelän miestä ahkerammin, vaan aivan päinvastoin. Etelä-Suomen läänin alueella nimittäin jopa 73% miehistä ilmoittaa olleensa humalassa viimeisen kuukauden aikana.

“TÄÄLLÄ POHJAN TÄHDEN ALLA” ON TUTTU TEOS VAIN 31%:LLE SUOMALAISISTA.
Kuudes aisti kysyi suomalaisilta: Mikä teos alkaa sanoilla: alussa olivat suo, kuokka ja Jussi?
Äidinkielen opetajille voimme välittää seuraavia surullisia terveisiä:
Puolella suomalaisista ei ollut aavistustakaan, eivät uskaltaneet edes veikata mitään, vääristä vastauksista yleisimpiä olivat Seitsemän veljestä, Tuntematon sotilas ja Kalevala.

58% SUOMALAISISTA ON SAANUT JOSKUS SAKOT.
Sakkojen suhteen tutkimuksemme paljasta selkeän sukupuolien välisen eron. Siinä missä miehistä reilusti yli puolet on saanut sakot, on naisista saanut sakot alle puolet.

VAIN NIUKKA ENEMMISTÖ SUOMALAISISTA MUISTAA MINÄ VUONNA ALKOI TALVISOTA.
Vuosiluvut ovat selvästi suomalaisille vaikea asia. Viidesosa suomalaisista nimittäin väittää että Talvisota syttyi myöhemmin kuin vuonna 1939.

Lähetä linkki

Esitysaika

Kuudes aisti perjantaisin
TV1 klo 20.00 alkaen 5.9.
Uusinta sunnuntaisin klo 14.20.

Kuudes aisti Areenassa

YLE Areena


Sarjan jaksot ovat nähtävissä Areenassa 7 päivän ajan tv-esityksen jälkeen.