yle.fi

A-tuubi

A-tuubi

Jysk vastaa: olemme saaneet takuut

Silminnäkijä kysyi, mihin toimenpiteisiin Jysk on ryhtynyt ohjelman esittämien tietojen johdosta. Yhtiön viestintäjohtaja Jonas Schrøder vastasi sähköpostitse 13.3.09 seuraavaa (toim.suom):

Kalla Faktan ohjelma näyttää, että yksi tuottajamme, Dykon, hankkii untuvia saksalaisesta Rhodexilta. Ohjelmassa ruotsalainen TV4:n toimittaja tekeytyi ostajaksi ja kävi vastuullisessa asemassa olevan Rhodexin edustajan kanssa keskustelun. Keskustelussa kävi ilmi, että yhtiö myy elävältä kynittyjen hanhien untuvia, mutta tieto siitä voidaan haluttaessa jättää mainitsematta papereissa. Asiakirjojen väärentäminen on luonnollisesti jyrkästi tuomittavaa, ja vastoin yritysetiikkaa sekä Jyskin ja Dykonin vaatimuksia.

Tämän johdosta olemme vaatineet Dykonilta selvitystä. Dykon voi dokumentoida, että Rhodexin heille toimittamat untuvat eivät ole peräisin elävistä linnuista. Dykonille tämän pystyvät todistamaan mm. saksalaiset eläinlääkärit ja muut viralliset lähteet. Dykon on lisäksi käynyt vakavia keskusteluja Rhodexin edustajien kanssa yritysetiikasta.

Tällä hetkellä Dykon ponnistelee laajentaakseen suhteitaan suoraan tuottajiin ja päästääkseen riippumattomaksi välittäjistä. Tavoitteena on tuottaa untuvat suoraan teurastamoilta.

Tapauksella on myös poliittinen puolensa, koska EU on kieltänyt eläimiin kohdistuvan julmuuden. Olemme olleet yhteydessä Tanskan Kauppakamariin. Tanskalainen EU-parlamentin jäsen Dan Jørgensen on myös pyrkinyt saamaan EU:n parlamentin kautta painostusta Unkaria kohtaan. Meille on kerrottu, että Unkari valmistelee tätä varten selvitystä. Maaliskuun lopulla Unkarin maatalousministerin on kerrottu tapaavan untuvantuottajia ja saavan selvennystä, miten eläimiä kohdellaan.

Tämä lisäksi Jysk-ryhmä aikoo lisätä kansainvälisiä tarkastuksiaan. Onneksi myös muut vähittäiskauppaketjut ovat mukana ja voimme toimia yhteistyössä muiden untuvia käyttävien yhtiöiden kanssa. Uskomme, että yhteiset linjaukset ovat tehokkaampia kuin se, että me yksin muuttaisimme kontrollijärjestelmiä.

Kansainvälisellä Untuva-alan järjestöllä IDFL:lla on juuri ollut tapaaminen, jossa on käsitelty Kiinan untuvantuotantoa. Uskomme IDFL on paras mahdollinen organisaatio edistämään yhteistä kontrollia kauppaan ja varmistamaan, että alihankkijat toteuttavat vaatimuksia.

Jysk on mukana kansainvälisessä yritysten yhteiskuntavastuun organisaatiossa BSCI:ssa , joka edustaa satoja eurooppalaisia yhtiöitä, sekä trooppisten metsien kestävää käyttöä ajavassa  TFT:ssa, jota olemme olleet perustamassa 1999.

Lisätietoja Jysk-yhtiöstä