Reijo Aarnio

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio: Toimijat koulunpenkille lakeja oppimaan (nettiradion haastattelu)

Mitä tietosuojavaltuutettu oikein tekee ja mitä ei tee? Tämä tuntuu olevan monelle taholle vaikeasti hahmotettava asia. Tietosuojavaltuutettu antaa ohjeita, ei määräyksiä, mutta eri viranomaisetkin muokkaavat ohjeista omia määräyksiään, jotka voivat poiketa alkuperäisten ohjeitten tarkoittamasta hengestä.

Henkilötietolaki ja ATK vaarantavat ihmishenkiä

On aika kova väite sanoa, että terveydenhoidon ATK -järjestelmät ja henkilötietolain (22.4. 1999/523) tulkinnat vaarantavat jopa ihmishengen. Tällaisiin johtopäätöksiin kuitenkin tulin, kun pyysin eri paikoista vanhoja potilastietojani siirtääkseni kaikki tiedot minua lähimpänä olevaan terveyskeskukseen. Kokemukset olivat kuin Kafkan romaanista.  
Subscribe to RSS - Reijo Aarnio