LAATUAIKAA – OHJELMA:

Laatuaikaa-ohjelmassa kilpailijaparit pyrkivät keräämään mahdollisimman paljon aikaa (omaan Laatuaikakelloonsa). Ohjelman lopussa vain yksi pareista pääsee finaaliin ratkaisemaan viimeistä tehtävää. Pari saa ratkaista finaalitehtävää ohjelman kuluessa keräämänsä ajan verran. Mitä nopeammin pari onnistuu ja mitä enemmän heille jää aikaa käyttämättä, sitä parempi on palkinto.

Kierros 1

Ensimmäisellä kierroksella esitetään kaikkiaan 15 kysymystä, joissa kussakin on kolme vaihtoehtoa. Vastausvuoron saa nopeimmin summeria painanut joukkue. Oikeasta vastauksesta pari saa 5 sekuntia. Jos joukkue vastaa väärin, kaksi jäljellä ollutta joukkuetta saa vielä yrittää vastata kysymykseen. Vastausvuoron saa joukkueista se, joka ehtii painaa summeria nopeimmin. Jos yksikään joukkueista ei halua muutaman miettimissekunnin jälkeen vastata, juontaja kertoo oikean vastauksen ja peli jatkuu. Kierroksen päätyttyä, vähiten laatuaikaa kerännyt joukkue tippuu pelistä.

Kierros 2 — Sanaselitys

Toisella kierroksella pelataan sanaselitystä. Ennen tehtävän aloittamista joukkueelle kerrotaan ensiksi avainsana. Tämä avainsana esiintyy sitten jokaisessa selitettävässä sanassa. Jos avainsana on vaikkapa pyörä, silloin selitettäviä sanoja voi olla esim. polkupyörä, hammaspyörä, kärrynpyörä jne. Joukkue valitsee keskenään kumpi pelaajista selittää haettavaa yhdyssanaa ja toinen yrittää arvata mistä yhdyssanasta on kyse. Mitään yhdyssanan osaa ei sanoa ääneen. Joukkueella on kaikkiaan kymmenen sanaa selitettävänä ja selittämiseen saa käyttää aikaa 90 sekuntia. Vihjeenä joukkueille voidaan kertoa, että jos johonkin selitettään sanaan tuntuu menevän liikaa aikaa, se kannattaa ohittaa ja ottaa uusi sana. Tähän vaikeaan sanaan voi sitten myöhemmin palata, jos aikaa on vielä jäljellä.

Kierros 3 — Kohti finaalia
Kolmannella kierroksella esitetään 10 suoraa kysymystä. Kuten edelläkin oikeasta vastauksesta saa palkinnoksi 5 sekuntia. Kysymykset esitetään joukkueille vuorotellen. Jos joukkue ei tiedä vastausta tai heidän vastauksensa on väärin, vastausvuoro siirtyy toiselle joukkueelle. Jos tämä joukkue puolestaan tietää oikean vastauksen, he saavat 5 sekuntia. Lisäksi seuraava kysymys esitetään myös heille. Jos kumpikaan joukkueista ei tiedä oikeaa vastausta, peli jatkuu normaalisti seuraavalla kysymyksellä. 10 kysymyksen jälkeen enemmän laatuaikaa kerännyt joukkue pääsee finaaliin.

Kierros 4 — Finaali
Finaalissa parin tehtävänä on asettaa 6 asiaa oikeaan järjestykseen. Heillä on kaikkiaan xxx sekuntia aikaa tehtävän suorittamiseen. Kun tehtävä alkaa, kilpailija A laittaa asiat hänen mielestään oikeaan järjestykseen ja samalla parin keräämä laatuaika alkaa vähetä. Kun hän on valmis, hän huutaa "stop" pysäyttääkseen kellon. Tämän jälkeen juontaja kertoo, kuinka monta asiaa hänellä on oikeassa paikassa, mutta ei sitä, mitkä ne ovat. Tämän jälkeen kilpailija B on vuorossa ja hän yrittää puolestaan saada asiat oikeaan järjestykseen ja parin laatuaika taas hupenee. Mitä nopeammin tehtävä suoritetaan oikein, sitä parempi on palkinto.