Floradagens fest
Suomeksi English
YLE RealVideo sändning
   
Vårt land, vårt land...

Historia


Festen, som är öppen för allmänheten, televiseras
i en direktsändning även i internet. Upptagningen
kan ses här också senare.


Till festsändningen
Get RealPlayer För tittningen behöver Du ett avgiftsfritt RealPlayer program

HUS-Vårt land 150 år Studentkåren vid
Helsingfors Universitet
Vårt land 150 år
HYY  

 

Web sidan:
Seppo Vesterinen
mygarden@clinet.fi


 

 

 

Eero Järnefelts skiss

 

Vårt land - den nationella huvudfesten

Vår nationalsång, J.L. Runebergs Vårt land, sjöngs till musik av Fredrik Pacius för första gången offentligt på Floradagen, den 13. maj 1848 på Gumtäkt äng..

150-åriga Vårt land firas nu på samma ställe i Majstad i Helsingfors på jubileumsårets huvudfest, som arrangeras av studentkåren vid Helsingfors universitet..

Liksom år 1848 uppträder Akademiska Sångföreningen och Gardets Musikkår vid huvudfesten.

I jubileumskören, som omfattar 500 personer, sjunger:

Sällskapet MM, Ylioppilaskunnan Laulajat, Suomen Laulu, Polyteknikkojen Kuoro, Hämäläis-Osakunnan Laulajat, Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat, Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat, Savolaisen Osakunnan Laulajat, Savolaisen Osakunnan laulajat, Helsingin Poliisilaulajat, Akademiska Damkören Lyran, Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat, Akateeminen Laulu, Pohjalaisten Osakuntien Laulajat, Keskisuomalaisen Osakunnan Kuoro

Gardets Musikkår dirigeras av musikmajor Elias
Seppälä, köruppförandena av Matti Hyökki.

 

Fredrik Cygnaeus (1807-1881) talade till fosterlandet

J.L. Runeberg (1804-1877) skrev dikten Vårt Land1846

Fredrik Pacius (1809-1891) tonsatte Vårt land 1848

Zachris Topelius (1818-1898) hugfäste högtidens minnen med dikten Finlands namn