keskiviikkona 11.12.2013

Tehottomaksi jäävät nämä rakenteelliset muutokset. Näillä toimenpiteillä ei valtion taloutta tulla tasapainottamaan. Turhautuneella mielellä katsoin tätä rakenneuudistuspakettia.
Tilanne vaatii radikaalimpia toimenpiteitä, ja seuraavassa muutama ehdotus.

Jokainen julkisen alan toimija leikkaa henkilöstökulujaan 15 % ja muita toiminnallisia kuluja 10 %. Ainoa poikkeus tästä on koulutussektori.

Jokaisen julkisen alan toimijan on teetettävä kattava ulkopuolinen ja riippumaton selvitys oraganisaationsa rakenteesta, toimivuudesta ja tehokkuudesta. Tehottomat ja toimimattomat toimintamallit on uudistettava.

Edistetään vanhusten mahdollisuuksia asua kotona mahdollisimman pitkään, kehittämällä omaishoitajien mahdollisuuksia ja kohdentamalla sairaanhoitoa kotiintehtäväksi.

Keskitetään kaikkien sosiaalisten etuisuuksien saaminen yhdelle toimijalle, yhden luukun periaate.
Varainsiirtovero arvopapereista nostetaan 6 %:iin, vero poistetaan asunto-osakkeista ja kiinteistöistä.

Haittaverot kolminkertaistetaan, mm. tupakka, alkoholi, makeiset ja vastaavat tuotteet. Rajoitetaan em. tuotteiden tuontia kiintiöllä.

Perintövero poistetaan kokonaisuudessaan, tällä siirretään varallisuutta nuoremmille, jolloin makaava varallisuus aktivoidaan

Palvelualojen arvonlisävero puolitetaan

Energiaverotusta kiristetään tuntuvasti, polttoaineet, sähkö jne. kohdennetaan verohyöty energian kulutusta vähentäviin toimenpiteisiin.

Verotusta kiristetään kaikissa tuloluokissa yhdellä prosenttiyksiköllä, yli 100 000 vuosituloissa kiristetään kahdella ja yli 200 000 tuloissa kolmella prosenttiyksiköllä.

Kotitalousvähennys kaksinkertaistetaan, edistetään työllisyyttä ja vähennetään harmaan talouden osuutta näistä töistä. Kotitalousvähennys, taikka sen kaltainen verohelpotus laajennetaan koskemaan taloyhtiöitten korjauksia.

AY-maksujen verovähennysoikeus poistetaan.

Asuntovelan verovähennysoikeus poistetaan, lukuunottamatta ensiasuntoja.

Elvyttävät toimet moninkertaistetaan nykyisestä, kohdennetaan infastuktuuriin ja kasvavan korjausvelan pienentämiseksi.

Eläkeikä nostetaan 64 vuoteen. Suuret eläkkeet leikataan asettamalla eläkekatto 4000:e euroon.

Lyhennetään koululaisten kesäloma alkamaa kesäkuun puolivälistä.

Ansiosidonnainen päiväraha poistetaan kokonaisuudessaan. Peruspäivärahaa korotetaan sadalla eurolla.

Poistetaan työajan lyhennys ja siihen liittyvät korvaukset.

Ns. 0-työsopimukset kielletään, asetetaan tietty viikottainen minimituntimäärä, esim 15 tuntia.

Jatketaan työntekijöiden koeaikaa vuoteen, pienennetään työnantajien riskiä työllistämisessä.

Sairauslomakorvauksiin tehdään uudistus, jossa kolme ensimmäistä päivää on työntekijän vastuulla, siitä eteenpäin siirrytään sairauspäivärahalle. Kolmen ensimmäisen päivän menetetyn työajan voi korvata myöhempänä aikana. Työnantaja velvoitetaan järjestämään työt siten että menetetty työaika on korvattavissa. Vuoden aikana kerätään +/- saldo, jos työntekijälle ei ole järjestetty mahdollisuutta korvata menetettyä ansiota, työnantaja maksaa kustannukset. Työnantajien säästöt sairauspäiväkuluissa korvataan nostamalla palkkoja.

Rajoitetaan ylityökorvaukset 30 %:iin. Tätä enempää ei ole mahdollista saada ylityökorvausta.

Kirkko erotetaan valtiosta, kirkot voivat periä jäsenmaksua toimintansa ylläpitämiseen. Hautaustoimi ja muut velvoitteet siirretään kunnallisiksi.

Siirretään turhat viikolla sijaitsevat arkipyhät, helatorstai ja loppiainen lauantaille.

Uusille yrityksille merkittävät verohelpotukset kolmelle ensimmäiselle toimintavuodelle, edellytyksenä työllistäminen.

Kohdennetaan yritystukia pysyvien työpaikkojen luomiseen, muutetaan yritystukien aikajännettä pidempikestoisiksi. Yritystuet muutetaan tulosvastuullisiksi, jos tuilla ei saada haluttua vaikutusta, ne peritään takaisin.

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen kohdennetaan yritystukia huomattavasti nykyistä enemmän. Helpotetaan ja tuetaan tuntuvasti uusien innovaatioiden kehittämistä. Suoraa taloudellista tukea innovaatioiden tuotteistamiseen.

Vastaa

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
Vastaa alla olevaan kysymykseen.
Kysymyksen tarkoitus on varmistaa, että lähetetty kommentti ei ole tietokoneella automaattisesti luotu häiriöviesti.

Muualla Yle.fi:ssä