EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Ensio Mäntykangas
  • Ensio Mäntykangas
  • FFV
  • kouluttaja
  • Ålder: 52 år
  • Kommun: Enare
  Röster Röster 2004
Hela landet 225 -
Helsingfors 15 -
Nyland 15 -
Egentliga Finland 13 -
Satakunta 10 -
Åland 0 -
Tavastland 19 -
Birkaland 15 -
Kymmene 13 -
Södra Savolax 14 -
Norra Savolax 11 -
Norra Karelen 9 -
Vasa valkrets 12 -
Mellersta Finland 10 -
Uleåborgs valkrets 22 -
Lappland 47 -