EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Minna Harju
  • Minna Harju
  • FSP
  • atk-tukihenkilö
  • Ålder: 39 år
  • Kommun: Tammerfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 220 -
Helsingfors 10 -
Nyland 32 -
Egentliga Finland 11 -
Satakunta 8 -
Åland 0 -
Tavastland 21 -
Birkaland 41 -
Kymmene 12 -
Södra Savolax 9 -
Norra Savolax 10 -
Norra Karelen 6 -
Vasa valkrets 20 -
Mellersta Finland 15 -
Uleåborgs valkrets 17 -
Lappland 8 -