EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Marja Lamberg
  • Marja Lamberg
  • FSP
  • kehityskonsultti
  • Ålder: 58 år
  • Kommun: Esbo
  Röster Röster 2004
Hela landet 142 -
Helsingfors 19 -
Nyland 52 -
Egentliga Finland 6 -
Satakunta 4 -
Åland 0 -
Tavastland 4 -
Birkaland 8 -
Kymmene 5 -
Södra Savolax 7 -
Norra Savolax 4 -
Norra Karelen 3 -
Vasa valkrets 3 -
Mellersta Finland 7 -
Uleåborgs valkrets 17 -
Lappland 3 -