EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Atik Ismail
  • Atik Ismail
  • VF
  • lähihoitaja
  • Ålder: 52 år
  • Kommun: Kuopio
  Röster Röster 2004
Hela landet 5 910 -
Helsingfors 953 -
Nyland 810 -
Egentliga Finland 337 -
Satakunta 147 -
Åland 0 -
Tavastland 281 -
Birkaland 390 -
Kymmene 164 -
Södra Savolax 150 -
Norra Savolax 1 627 -
Norra Karelen 96 -
Vasa valkrets 188 -
Mellersta Finland 224 -
Uleåborgs valkrets 364 -
Lappland 179 -