EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Veikko Kumpumäki
  • Veikko Kumpumäki
  • VF
  • rehtori
  • Ålder: 61 år
  • Kommun: Kemi
  Röster Röster 2004
Hela landet 1 745 -
Helsingfors 33 -
Nyland 49 -
Egentliga Finland 14 -
Satakunta 14 -
Åland 1 -
Tavastland 18 -
Birkaland 34 -
Kymmene 10 -
Södra Savolax 3 -
Norra Savolax 17 -
Norra Karelen 7 -
Vasa valkrets 23 -
Mellersta Finland 16 -
Uleåborgs valkrets 312 -
Lappland 1 194 -