EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Ari Rajamäki
  • Ari Rajamäki
  • VF
  • työsuojeluvaltuutettu
  • Ålder: 54 år
  • Kommun: Reso
  Röster Röster 2004
Hela landet 1 814 2 741
Helsingfors 107 114
Nyland 177 198
Egentliga Finland 1 071 1 874
Satakunta 55 110
Åland 1 -
Tavastland 62 61
Birkaland 98 101
Kymmene 32 37
Södra Savolax 9 19
Norra Savolax 39 62
Norra Karelen 9 11
Vasa valkrets 32 32
Mellersta Finland 26 48
Uleåborgs valkrets 71 54
Lappland 25 20