EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Keijo Palonen
  • Keijo Palonen
  • FFV
  • eläkeläinen
  • Ålder: 67 år
  • Kommun: Vanda
  Röster Röster 2004
Hela landet 121 -
Helsingfors 14 -
Nyland 24 -
Egentliga Finland 10 -
Satakunta 8 -
Åland 0 -
Tavastland 4 -
Birkaland 15 -
Kymmene 4 -
Södra Savolax 2 -
Norra Savolax 6 -
Norra Karelen 6 -
Vasa valkrets 7 -
Mellersta Finland 6 -
Uleåborgs valkrets 8 -
Lappland 7 -