EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Jarl Ahlbeck
  • Jarl Ahlbeck
  • SFP
  • teknologie doktor
  • Ålder: 62 år
  • Kommun: Åbo
  Röster Röster 2004
Hela landet 3 275 1 660
Helsingfors 288 158
Nyland 535 264
Egentliga Finland 1 641 949
Satakunta 41 19
Åland 40 16
Tavastland 23 9
Birkaland 47 19
Kymmene 30 14
Södra Savolax 8 3
Norra Savolax 8 3
Norra Karelen 6 4
Vasa valkrets 563 185
Mellersta Finland 14 4
Uleåborgs valkrets 18 8
Lappland 13 5