EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Silja Borgarsdóttir Sandelin
  • Silja Borgarsdóttir Sandelin
  • SFP
  • politices studerande, valtiotieteiden ylioppilas
  • Ålder: 24 år
  • Kommun: Borgå
  Röster Röster 2004
Hela landet 1 611 -
Helsingfors 276 -
Nyland 574 -
Egentliga Finland 513 -
Satakunta 18 -
Åland 19 -
Tavastland 13 -
Birkaland 28 -
Kymmene 15 -
Södra Savolax 0 -
Norra Savolax 6 -
Norra Karelen 4 -
Vasa valkrets 127 -
Mellersta Finland 6 -
Uleåborgs valkrets 8 -
Lappland 4 -