EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Björn Månsson
  • Björn Månsson
  • SFP
  • journalist, toimittaja
  • Ålder: 56 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 13 344 -
Helsingfors 3 797 -
Nyland 7 066 -
Egentliga Finland 876 -
Satakunta 49 -
Åland 101 -
Tavastland 63 -
Birkaland 96 -
Kymmene 102 -
Södra Savolax 14 -
Norra Savolax 6 -
Norra Karelen 5 -
Vasa valkrets 1 120 -
Mellersta Finland 18 -
Uleåborgs valkrets 21 -
Lappland 10 -