EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Charly Salonius-Pasternak
  • Charly Salonius-Pasternak
  • SFP
  • forskare, tutkija
  • Ålder: 35 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 1 923 -
Helsingfors 728 -
Nyland 744 -
Egentliga Finland 173 -
Satakunta 17 -
Åland 11 -
Tavastland 31 -
Birkaland 40 -
Kymmene 26 -
Södra Savolax 12 -
Norra Savolax 13 -
Norra Karelen 3 -
Vasa valkrets 75 -
Mellersta Finland 19 -
Uleåborgs valkrets 22 -
Lappland 9 -