EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Päivi Storgård
  • Päivi Storgård
  • SFP
  • redaktör, toimittaja
  • Ålder: 43 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 1 893 -
Helsingfors 521 -
Nyland 861 -
Egentliga Finland 201 -
Satakunta 14 -
Åland 13 -
Tavastland 16 -
Birkaland 62 -
Kymmene 19 -
Södra Savolax 5 -
Norra Savolax 7 -
Norra Karelen 2 -
Vasa valkrets 136 -
Mellersta Finland 14 -
Uleåborgs valkrets 14 -
Lappland 8 -