EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Tiina Parkkinen
  • Tiina Parkkinen
  • FFV
  • liikunnanohjaaja
  • Ålder: 56 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 220 493
Helsingfors 67 95
Nyland 30 113
Egentliga Finland 16 47
Satakunta 5 18
Åland 1 -
Tavastland 10 37
Birkaland 18 36
Kymmene 15 28
Södra Savolax 4 14
Norra Savolax 9 8
Norra Karelen 4 9
Vasa valkrets 5 22
Mellersta Finland 16 17
Uleåborgs valkrets 14 37
Lappland 6 12