EU-valet 2009

Resultatservice

  • suppleant (ny)
Nils Torvalds
  • Nils Torvalds
  • SFP
  • redaktör, toimittaja
  • Ålder: 63 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 14 044 -
Helsingfors 2 672 -
Nyland 4 785 -
Egentliga Finland 2 091 -
Satakunta 52 -
Åland 157 -
Tavastland 64 -
Birkaland 123 -
Kymmene 69 -
Södra Savolax 14 -
Norra Savolax 17 -
Norra Karelen 14 -
Vasa valkrets 3 877 -
Mellersta Finland 46 -
Uleåborgs valkrets 36 -
Lappland 27 -