EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Helena Tornberg
  • Helena Tornberg
  • C
  • yrittäjä, vårdlärare
  • Ålder: 54 år
  • Kommun: Limingo
  Röster Röster 2004
Hela landet 2 563 -
Helsingfors 51 -
Nyland 108 -
Egentliga Finland 47 -
Satakunta 27 -
Åland 4 -
Tavastland 37 -
Birkaland 57 -
Kymmene 32 -
Södra Savolax 16 -
Norra Savolax 24 -
Norra Karelen 13 -
Vasa valkrets 254 -
Mellersta Finland 55 -
Uleåborgs valkrets 1 718 -
Lappland 120 -