EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Nesrin Can-Kurtakko
  • Nesrin Can-Kurtakko
  • SDP
  • kansanedustajan avustaja
  • Ålder: 33 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 3 879 11 145
Helsingfors 897 2 774
Nyland 901 4 206
Egentliga Finland 262 836
Satakunta 161 185
Åland 2 11
Tavastland 226 456
Birkaland 294 499
Kymmene 138 345
Södra Savolax 108 220
Norra Savolax 74 126
Norra Karelen 401 570
Vasa valkrets 136 292
Mellersta Finland 102 280
Uleåborgs valkrets 105 250
Lappland 72 95