EU-valet 2009

Resultatservice

  • vald (ny)
Liisa Jaakonsaari
  • Liisa Jaakonsaari
  • SDP
  • kansanedustaja
  • Ålder: 63 år
  • Kommun: Uleåborg
  Röster Röster 2004
Hela landet 45 325 -
Helsingfors 5 722 -
Nyland 6 345 -
Egentliga Finland 3 305 -
Satakunta 1 917 -
Åland 6 -
Tavastland 2 587 -
Birkaland 3 440 -
Kymmene 1 586 -
Södra Savolax 1 185 -
Norra Savolax 1 497 -
Norra Karelen 1 130 -
Vasa valkrets 2 384 -
Mellersta Finland 1 034 -
Uleåborgs valkrets 11 073 -
Lappland 2 114 -