EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Niko Korte
  • Niko Korte
  • SDP
  • valtiotieteiden ylioppilas
  • Ålder: 22 år
  • Kommun: Kuopio
  Röster Röster 2004
Hela landet 3 210 -
Helsingfors 179 -
Nyland 184 -
Egentliga Finland 267 -
Satakunta 65 -
Åland 2 -
Tavastland 103 -
Birkaland 167 -
Kymmene 61 -
Södra Savolax 141 -
Norra Savolax 1 707 -
Norra Karelen 113 -
Vasa valkrets 78 -
Mellersta Finland 70 -
Uleåborgs valkrets 50 -
Lappland 23 -