EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Reijo Paananen
  • Reijo Paananen
  • SDP
  • järjestöpäällikkö
  • Ålder: 45 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 7 400 -
Helsingfors 1 029 -
Nyland 1 297 -
Egentliga Finland 534 -
Satakunta 790 -
Åland 1 -
Tavastland 620 -
Birkaland 736 -
Kymmene 540 -
Södra Savolax 346 -
Norra Savolax 184 -
Norra Karelen 308 -
Vasa valkrets 465 -
Mellersta Finland 283 -
Uleåborgs valkrets 180 -
Lappland 87 -