EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Petra Paasilinna
  • Petra Paasilinna
  • SDP
  • ulkoasiainsihteeri, kotiäiti
  • Ålder: 34 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 17 575 -
Helsingfors 3 604 -
Nyland 3 670 -
Egentliga Finland 2 231 -
Satakunta 918 -
Åland 5 -
Tavastland 1 260 -
Birkaland 1 864 -
Kymmene 823 -
Södra Savolax 337 -
Norra Savolax 353 -
Norra Karelen 257 -
Vasa valkrets 667 -
Mellersta Finland 353 -
Uleåborgs valkrets 476 -
Lappland 757 -