EU-valet 2009

Resultatservice

  • vald (ny)
Mitro Repo
  • Mitro Repo
  • SDP
  • pastori
  • Ålder: 50 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 71 829 -
Helsingfors 6 956 -
Nyland 11 681 -
Egentliga Finland 6 217 -
Satakunta 4 022 -
Åland 11 -
Tavastland 6 307 -
Birkaland 8 146 -
Kymmene 4 424 -
Södra Savolax 2 767 -
Norra Savolax 3 762 -
Norra Karelen 3 564 -
Vasa valkrets 3 953 -
Mellersta Finland 3 298 -
Uleåborgs valkrets 3 704 -
Lappland 3 017 -