EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Ilkka Taipale
  • Ilkka Taipale
  • SDP
  • lääkäri, dosentti
  • Ålder: 66 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 8 956 11 967
Helsingfors 2 263 3 059
Nyland 2 004 3 542
Egentliga Finland 586 760
Satakunta 444 200
Åland 1 2
Tavastland 693 990
Birkaland 850 844
Kymmene 371 438
Södra Savolax 218 244
Norra Savolax 213 222
Norra Karelen 213 120
Vasa valkrets 490 381
Mellersta Finland 245 487
Uleåborgs valkrets 216 578
Lappland 149 100