EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Jorma Jussila
  • Jorma Jussila
  • KD
  • erityisnuorisotyönohjaaja
  • Ålder: 50 år
  • Kommun: Kangasala
  Röster Röster 2004
Hela landet 1 648 -
Helsingfors 59 -
Nyland 96 -
Egentliga Finland 34 -
Satakunta 18 -
Åland 0 -
Tavastland 61 -
Birkaland 1 202 -
Kymmene 26 -
Södra Savolax 18 -
Norra Savolax 16 -
Norra Karelen 6 -
Vasa valkrets 32 -
Mellersta Finland 36 -
Uleåborgs valkrets 36 -
Lappland 8 -