EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Kari Kärkkäinen
  • Kari Kärkkäinen
  • KD
  • kansanedustaja
  • Ålder: 39 år
  • Kommun: Varkaus
  Röster Röster 2004
Hela landet 4 398 4 116
Helsingfors 118 92
Nyland 234 145
Egentliga Finland 51 47
Satakunta 41 32
Åland 1 -
Tavastland 79 80
Birkaland 110 109
Kymmene 87 53
Södra Savolax 546 433
Norra Savolax 2 617 2 759
Norra Karelen 248 134
Vasa valkrets 74 51
Mellersta Finland 111 110
Uleåborgs valkrets 66 58
Lappland 15 13