EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Leena Mantere
  • Leena Mantere
  • KD
  • koulutuspäällikkö, sosiaalikasvattaja
  • Ålder: 52 år
  • Kommun: Lahtis
  Röster Röster 2004
Hela landet 1 197 2 221
Helsingfors 62 99
Nyland 149 141
Egentliga Finland 35 55
Satakunta 25 24
Åland 2 -
Tavastland 616 1 464
Birkaland 86 159
Kymmene 56 50
Södra Savolax 23 29
Norra Savolax 19 26
Norra Karelen 12 25
Vasa valkrets 34 50
Mellersta Finland 38 44
Uleåborgs valkrets 24 38
Lappland 16 17