EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Teuvo V. Riikonen
  • Teuvo V. Riikonen
  • KD
  • rehtori, kirjailija
  • Ålder: 48 år
  • Kommun: Nyslott
  Röster Röster 2004
Hela landet 1 957 -
Helsingfors 194 -
Nyland 352 -
Egentliga Finland 124 -
Satakunta 39 -
Åland 0 -
Tavastland 133 -
Birkaland 163 -
Kymmene 108 -
Södra Savolax 409 -
Norra Savolax 49 -
Norra Karelen 47 -
Vasa valkrets 144 -
Mellersta Finland 92 -
Uleåborgs valkrets 81 -
Lappland 22 -