EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Kermen Soitu
  • Kermen Soitu
  • KD
  • rahoituskonsultti, diplomi-insinööri
  • Ålder: 45 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 324 -
Helsingfors 87 -
Nyland 77 -
Egentliga Finland 14 -
Satakunta 12 -
Åland 0 -
Tavastland 21 -
Birkaland 26 -
Kymmene 19 -
Södra Savolax 10 -
Norra Savolax 9 -
Norra Karelen 2 -
Vasa valkrets 11 -
Mellersta Finland 13 -
Uleåborgs valkrets 10 -
Lappland 13 -