EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Jaana Sankilampi
  • Jaana Sankilampi
  • Sannf.
  • apulaistarkastaja
  • Ålder: 45 år
  • Kommun: Kajana
  Röster Röster 2004
Hela landet 1 121 -
Helsingfors 90 -
Nyland 128 -
Egentliga Finland 42 -
Satakunta 12 -
Åland 0 -
Tavastland 44 -
Birkaland 44 -
Kymmene 50 -
Södra Savolax 17 -
Norra Savolax 50 -
Norra Karelen 30 -
Vasa valkrets 35 -
Mellersta Finland 39 -
Uleåborgs valkrets 481 -
Lappland 59 -