EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Irina Andonov
  • Irina Andonov
  • FFV
  • asiakasneuvoja
  • Ålder: 37 år
  • Kommun: Esbo
  Röster Röster 2004
Hela landet 389 183
Helsingfors 52 32
Nyland 61 34
Egentliga Finland 36 19
Satakunta 13 4
Åland 0 2
Tavastland 33 11
Birkaland 35 13
Kymmene 22 15
Södra Savolax 6 4
Norra Savolax 18 7
Norra Karelen 12 4
Vasa valkrets 28 8
Mellersta Finland 10 9
Uleåborgs valkrets 43 15
Lappland 20 6