EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Pertti (Veltto) Virtanen
  • Pertti (Veltto) Virtanen
  • Sannf.
  • psykologi, kansanedustaja
  • Ålder: 58 år
  • Kommun: Tammerfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 7 839 -
Helsingfors 726 -
Nyland 1 085 -
Egentliga Finland 473 -
Satakunta 330 -
Åland 0 -
Tavastland 644 -
Birkaland 2 258 -
Kymmene 406 -
Södra Savolax 154 -
Norra Savolax 263 -
Norra Karelen 166 -
Vasa valkrets 346 -
Mellersta Finland 311 -
Uleåborgs valkrets 517 -
Lappland 160 -