EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Teuvo Hämäläinen
  • Teuvo Hämäläinen
  • SP
  • yrittäjä
  • Ålder: 68 år
  • Kommun: Sodankylä
  Röster Röster 2004
Hela landet 82 -
Helsingfors 9 -
Nyland 14 -
Egentliga Finland 3 -
Satakunta 3 -
Åland 0 -
Tavastland 2 -
Birkaland 11 -
Kymmene 2 -
Södra Savolax 0 -
Norra Savolax 0 -
Norra Karelen 4 -
Vasa valkrets 5 -
Mellersta Finland 2 -
Uleåborgs valkrets 9 -
Lappland 18 -