EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Kai Keskumäki
  • Kai Keskumäki
  • SP
  • sirkustaiteilija
  • Ålder: 48 år
  • Kommun: Frederiksberg, Danma
  Röster Röster 2004
Hela landet 133 -
Helsingfors 19 -
Nyland 22 -
Egentliga Finland 4 -
Satakunta 2 -
Åland 1 -
Tavastland 7 -
Birkaland 31 -
Kymmene 9 -
Södra Savolax 2 -
Norra Savolax 2 -
Norra Karelen 4 -
Vasa valkrets 2 -
Mellersta Finland 9 -
Uleåborgs valkrets 17 -
Lappland 2 -