EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Seija Töyrylä
  • Seija Töyrylä
  • FFV
  • kauppateknikko, lastenohjaaja
  • Ålder: 66 år
  • Kommun: Esbo
  Röster Röster 2004
Hela landet 243 278
Helsingfors 23 36
Nyland 63 64
Egentliga Finland 14 20
Satakunta 9 16
Åland 1 1
Tavastland 15 31
Birkaland 26 25
Kymmene 17 14
Södra Savolax 5 10
Norra Savolax 13 12
Norra Karelen 7 5
Vasa valkrets 12 10
Mellersta Finland 11 5
Uleåborgs valkrets 13 17
Lappland 14 12