EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Aune Mänttäri
  • Aune Mänttäri
  • SP
  • puutarhuri, entinen kansanedustaja
  • Ålder: 72 år
  • Kommun: Fredrikshamn
  Röster Röster 2004
Hela landet 168 -
Helsingfors 12 -
Nyland 15 -
Egentliga Finland 3 -
Satakunta 1 -
Åland 0 -
Tavastland 4 -
Birkaland 10 -
Kymmene 66 -
Södra Savolax 1 -
Norra Savolax 6 -
Norra Karelen 32 -
Vasa valkrets 4 -
Mellersta Finland 6 -
Uleåborgs valkrets 6 -
Lappland 2 -