EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Merja Renvall
  • Merja Renvall
  • SP
  • kieltenopettaja, elinkeinonharjoittaja
  • Ålder: 51 år
  • Kommun: Sottunga
  Röster Röster 2004
Hela landet 132 -
Helsingfors 5 -
Nyland 8 -
Egentliga Finland 10 -
Satakunta 1 -
Åland 87 -
Tavastland 1 -
Birkaland 4 -
Kymmene 2 -
Södra Savolax 1 -
Norra Savolax 0 -
Norra Karelen 0 -
Vasa valkrets 4 -
Mellersta Finland 5 -
Uleåborgs valkrets 4 -
Lappland 0 -