EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Aili Savolainen
  • Aili Savolainen
  • SP
  • lastentarhanopettaja
  • Ålder: 59 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 71 -
Helsingfors 17 -
Nyland 21 -
Egentliga Finland 4 -
Satakunta 1 -
Åland 0 -
Tavastland 5 -
Birkaland 4 -
Kymmene 5 -
Södra Savolax 2 -
Norra Savolax 3 -
Norra Karelen 1 -
Vasa valkrets 1 -
Mellersta Finland 4 -
Uleåborgs valkrets 3 -
Lappland 0 -