EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Sinikka Tyynelä
  • Sinikka Tyynelä
  • SP
  • yhteiskuntatieteiden kandidaatti
  • Ålder: 57 år
  • Kommun: Jyväskylä
  Röster Röster 2004
Hela landet 186 -
Helsingfors 16 -
Nyland 20 -
Egentliga Finland 11 -
Satakunta 3 -
Åland 0 -
Tavastland 15 -
Birkaland 18 -
Kymmene 9 -
Södra Savolax 4 -
Norra Savolax 4 -
Norra Karelen 4 -
Vasa valkrets 5 -
Mellersta Finland 65 -
Uleåborgs valkrets 11 -
Lappland 1 -