EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Jyrki Vaskela
  • Jyrki Vaskela
  • SP
  • postimies
  • Ålder: 45 år
  • Kommun: Vanda
  Röster Röster 2004
Hela landet 145 -
Helsingfors 29 -
Nyland 42 -
Egentliga Finland 4 -
Satakunta 9 -
Åland 1 -
Tavastland 9 -
Birkaland 10 -
Kymmene 6 -
Södra Savolax 1 -
Norra Savolax 7 -
Norra Karelen 1 -
Vasa valkrets 9 -
Mellersta Finland 9 -
Uleåborgs valkrets 6 -
Lappland 2 -