EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Lena Wiksten
  • Lena Wiksten
  • SP
  • valtiotieteen maisteri, diplomiekonomi
  • Ålder: 54 år
  • Kommun: Björneborg
  Röster Röster 2004
Hela landet 216 -
Helsingfors 26 -
Nyland 35 -
Egentliga Finland 11 -
Satakunta 66 -
Åland 0 -
Tavastland 14 -
Birkaland 16 -
Kymmene 12 -
Södra Savolax 4 -
Norra Savolax 3 -
Norra Karelen 4 -
Vasa valkrets 6 -
Mellersta Finland 7 -
Uleåborgs valkrets 8 -
Lappland 4 -