EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Hanna Holopainen
  • Hanna Holopainen
  • Gröna
  • tekniikan ylioppilas
  • Ålder: 32 år
  • Kommun: Villmanstrand
  Röster Röster 2004
Hela landet 1 946 -
Helsingfors 228 -
Nyland 264 -
Egentliga Finland 84 -
Satakunta 16 -
Åland 0 -
Tavastland 66 -
Birkaland 113 -
Kymmene 918 -
Södra Savolax 31 -
Norra Savolax 35 -
Norra Karelen 38 -
Vasa valkrets 28 -
Mellersta Finland 49 -
Uleåborgs valkrets 53 -
Lappland 23 -