EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Minna Ekman
  • Minna Ekman
  • FAP
  • palveluneuvoja
  • Ålder: 42 år
  • Kommun: Ingå
  Röster Röster 2004
Hela landet 182 -
Helsingfors 15 -
Nyland 33 -
Egentliga Finland 11 -
Satakunta 11 -
Åland 1 -
Tavastland 13 -
Birkaland 21 -
Kymmene 12 -
Södra Savolax 7 -
Norra Savolax 9 -
Norra Karelen 5 -
Vasa valkrets 11 -
Mellersta Finland 14 -
Uleåborgs valkrets 12 -
Lappland 7 -