EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Latékoé Lawson Hellu
  • Latékoé Lawson Hellu
  • Gröna
  • tietoliikenneinsinööri
  • Ålder: 46 år
  • Kommun: Oulunsalo
  Röster Röster 2004
Hela landet 1 191 -
Helsingfors 141 -
Nyland 109 -
Egentliga Finland 56 -
Satakunta 9 -
Åland 0 -
Tavastland 25 -
Birkaland 67 -
Kymmene 19 -
Södra Savolax 10 -
Norra Savolax 18 -
Norra Karelen 12 -
Vasa valkrets 26 -
Mellersta Finland 32 -
Uleåborgs valkrets 628 -
Lappland 39 -