EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Mari Puoskari
  • Mari Puoskari
  • Gröna
  • diplomi-insinööri
  • Ålder: 29 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 6 797 2 478
Helsingfors 3 248 728
Nyland 1 765 692
Egentliga Finland 294 165
Satakunta 76 50
Åland 1 1
Tavastland 172 90
Birkaland 405 169
Kymmene 104 81
Södra Savolax 66 26
Norra Savolax 126 87
Norra Karelen 91 109
Vasa valkrets 73 48
Mellersta Finland 162 81
Uleåborgs valkrets 180 125
Lappland 34 26