EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Johanna Sumuvuori
  • Johanna Sumuvuori
  • Gröna
  • kansanedustaja
  • Ålder: 32 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 8 633 6 214
Helsingfors 4 076 3 510
Nyland 1 557 981
Egentliga Finland 551 340
Satakunta 104 56
Åland 5 2
Tavastland 282 170
Birkaland 602 287
Kymmene 168 99
Södra Savolax 78 43
Norra Savolax 121 105
Norra Karelen 94 50
Vasa valkrets 290 163
Mellersta Finland 298 201
Uleåborgs valkrets 314 166
Lappland 93 41